Goran Rem, rođen je 12. studenoga 1958. u Slavonskom Brodu, vinkovački gimnazijalac, osječki student jugoslavistike, redoviti profesor u trajnom zvanju, šef Katedre za hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, posdiplomski student Miroslava Šicela, doktorski student Cvjetka Milanje. Pokrenuo prvi osječki studentski književni časopis, Rijek, 1980./1981. Književno je kvorumaš, 80-ih voditelj stotinjak saziva tribine Quorum, pjesnik, esejist i kritičar, humanistički znanstveno je teoretičar, povjesničar književnosti i mediostilističar, prireditelj i urednik nekoliko desetaka svezaka povijesnih i suvremenih hrvatskih književnika te zbornika o Franji Cirakiju, Josipu Kozarcu, Dobriši Cesariću, Antunu Gustavu Matošu te Bori Pavloviću, Ivanu Slamnigu, Aleksandru Flakeru i Cvjetku Milanji. Predavao na brojnim inozemnim sveučilištima. Radi u povjerenstvima Ministarstva znanosti i Ministarstva kulture, te na kritičarskim i književnim skupovima, recenzent je Zaklade za znanost RH. Osnivač umjetničkog i ratnodokumentarističkog projekta Noise Slawonische Kunst – Dokumenti, 27. lipnja, raskrižje na Klajnovoj, voditelj međunarodnoga znanstvenog skupa Dani Ivana Slamniga, modernitet – postmodernitet, Dani Bore Pavlovića. Urednik u Quorumu, Književnoj reviji, Slavonici, Croatici, Brodskim piscima, Urbanim Šokcima i knjižnici Pannonius. Priređivao posebna izdanja djela Dobriše Cesarića, Josipa Stošića, Milorada Stojevića i Branimira Donata.

Bibliografija